Interkulturellt ledarskap - en studie av interkulturell kompetens hos lärare och ledare i företag

DSpace Repository

Interkulturellt ledarskap - en studie av interkulturell kompetens hos lärare och ledare i företag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Interkulturellt ledarskap - en studie av interkulturell kompetens hos lärare och ledare i företag
Author(s) Segerberg-Odent, Kari
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka den litteratur som finns inom det företagsekonomiska och organisationsteoretiska området inom managementlitteraturen med avseende på interkulturell kompetens i ledarskapet och tillsammans med motsvarande pedagogiska litteratur från skolvärlden göra en jämförelse dem emellan av vad som avses med interkulturell kompetens och hur denna behandlas i respektive litteratur. Litteraturstudiens resultat pekar på tydliga skillnader, där managementlitteraturen lägger vikten vid kunskap som förutsättning för interkulturell kompetens medan den pedagogiska litteraturen ser attityder som den interkulturella kompetensens viktigaste förutsättning. Resultatet visar även på en komplementaritet mellan dessa båda angripssätt, som skulle kunna utnyttjas i större utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) interkulturell kompetens
interkulturellt ledarskap
interkulturell
mångkulturell
kulturell mångfald
mångfald
interkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/10174 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics