SEKRETESS - HJÄLPA ELLER STJÄLPA? En studie om sekretess och samverkan mellan skola och socialtjänst

DSpace Repository

SEKRETESS - HJÄLPA ELLER STJÄLPA? En studie om sekretess och samverkan mellan skola och socialtjänst

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title SEKRETESS - HJÄLPA ELLER STJÄLPA? En studie om sekretess och samverkan mellan skola och socialtjänst
Author(s) Müller, Susanne ; Liljegren, Lena
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie har det undersökts hur samverkan fungerar mellan skola och socialtjänst och hur sekretessen påverkar detta. Även en undersökning av en öppenverksamhet som samverkar mellan skola och socialtjänst har gjorts för att se hur sekretess påverkar samverkan mellan de olika myndigheterna. Det har använts en kvalitativ metod i studien där det har intervjuats två skolkuratorer, två socialsekreterare och en socialpedagog från en öppenverksamhet. Resultaten av intervjuerna har jämförts med teori och tidigare forskning. De resultat som framkommit är att sekretessen mellan skola och socialtjänst ses både som en hjälp men även ett hinder i samarbetet mellan myndigheterna. Samarbetet och samverkan mellan skola och socialtjänst skulle kunna bli bättre och så även återkopplingen efter anmälan när ett barn farit illa. Öppenverksamheter kan ses som ett alternativ för den enskilde individen att söka lättillgänglig hjälp där sekretessgenombrotten resulterar i enklare kontakter mellan medborgare och myndighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Samverkan
Samtycke
Skola
Socialtjänst
Återkoppling
Öppenverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10257 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics