Läroplanen, läraren, ledarskapet

DSpace Repository

Läroplanen, läraren, ledarskapet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Läroplanen, läraren, ledarskapet
Author(s) Carlsson, Peter
Date 2010
Swedish abstract
I denna kvalitativa studie har jag intervjuat sex pedagoger från både grundskola och gymnasieskola, för att undersöka vilken roll Skolverkets styrdokument spelar i deras vardagliga verksamhet. Av arbetets resultat framkommer att styrdokumenten för vissa pedagoger utgör en central punkt i det dagliga arbetet medan andra pedagoger, oavsett vad styrdokumentet påbjuder, arbetar utifrån känslan att ”vi gör som vi alltid har gjort”. Dessutom finns det skillnader mellan hur pedagoger i kommunala skolor jämfört med fristående skolor följer styrdokumenten. I studien framkommer även att ledningens kompetens är av yppersta vikt för att en läroplan på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i skolmiljön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Attityd
Friskola
Förtroendetid
Hermeneutik
KASAM
Läroplan
Obehörighet
Skolledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10282 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics