Framtidsväg eller helt fel väg? En kritisk studie av regeringens beslut att slopa kursen Estetisk verksamhet som kärnämne.

DSpace Repository

Framtidsväg eller helt fel väg? En kritisk studie av regeringens beslut att slopa kursen Estetisk verksamhet som kärnämne.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Framtidsväg eller helt fel väg? En kritisk studie av regeringens beslut att slopa kursen Estetisk verksamhet som kärnämne.
Author(s) Czernyson Conlon, Karoline
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att göra en kritisk undersökning av regeringens beslut att slopa kursen Estetisk verksamhet som kärnämne i gymnasieskolan samt att beröra vikten av estetiska ämnen i skolan. Vidare syftar denna studie på att inte bara kritisera regeringens beslut, utan snarare försöka förstå hur man kommit fram till detta beslut. Inledningsvis ges en litteraturöversikt av tidigare forskning kring estetik och kunskap. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts, två med gymnasielärare och fyra med gymnasieelever om deras syn på dessa frågor. Uppsatsen avslutas med ett analyskapitel där litteraturen vävs samman med resultaten från intervjuerna. Mitt resultat visar att beslutet att slopa kursen Estetisk verksamhet som kärnämne är mycket ogynnsamt och dessutom taget utan godtagbar analys eller teoretiskt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) estetisk verksamhet
praktisk-estetiska ämnen
Gy11
kultur i skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/10299 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics