Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram

DSpace Repository

Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram
Author(s) Wikborg, Åsa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka i vilken mån algebraiska aktiviteter förekommer på Samhällsprogrammet på ett gymnasium. Undersökningen har genomförts på en gymnasieskola i södra Sverige med kvalitativa intervjuer av matematiklärare som undervisar i matematik B på Samhällsprogrammet. En textanalys av lärobok och lärarhandledning, som används på det aktuella programmet, har också gjorts med avseende på algebraiska aktiviteter. Resultatet visar att det på den aktuella skolan förekommer en del aktiviteter som variation till enskild räkning i läroboken. Resultatet visar också att de aktiviteter som är mest förekommande är av karaktären transformerande. Slutsatsen är att det i viss mån bedrivs en varierad undervisning i algebra på skolans matematikkurs B, Samhällsprogrammet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) algebra
aktivitet
gymnasiet
matematikkurs B
samhällsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10343 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics