Lärares syn på datorn i matematikundervisningen

DSpace Repository

Lärares syn på datorn i matematikundervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärares syn på datorn i matematikundervisningen
Author(s) Håkansson, Robin ; Polito, François
Date 2010
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka varför de lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som använder datorn använder den och de som inte använder den undviker den, och vilka för- och nackdelar de ser med datorn i undervisningen. Det empiriska underlaget består av fyra intervjuer av lärare på två gymnasieskolor och en grundskola. Resultatet visar att lärarna inte såg sin egen datorkompetens som något hinder för undervisningen, däremot ansåg flera av dem att de inte kände till vilka program som kunde användas. Lärarna såg datorn som något positivt för matematikundervisningen, men såg även en oro för att eleverna inte lär sig grundfärdigheterna i matematik. Slutsatser som kan dras är att det behövs mer kunskap om hur datorn ska användas i matematikundervisningen och att det behövs förhållningsregler till det ökade antalet datorer i skolvärlden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Dator
IKT
informations- och kommunikationsteknik
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10344 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics