SO-undervisning på en Freinetskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title SO-undervisning på en Freinetskola
Author(s) Jeschko, Marie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att studera undervisningen i SO inom en pedagogisk riktning, Freinetpedagogiken, där olika arbetssätt belyses för att stimulera lusten till lärande. Genom att studera undervisningen på en Freinetskola har jag sökt svar på frågor om vad som är viktigaste mål för SO-undervisningen, hur undervisningen organiseras och vilken syn lärare och elever har på SO.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Freinetpedagogik
SO-undervisning
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10346 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics