Muntliga prov i matematik A

DSpace Repository

Muntliga prov i matematik A

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Muntliga prov i matematik A
Author(s) Hansson, Fredrik ; Mena, Daniel
Date 2004
English abstract
I denna aktionsforskning utarbetas, används och utvärderas en metod för muntliga prov i matematik A. De frågor som vi har arbetat utifrån gäller valet av uppgifter, hur själva genomförandet av ett muntligt prov ska gå till samt hur man bedömer det muntliga provet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) aktionsforskning
konstruktivism
matematik
muntliga prov
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1041 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics