Fri vilja? En diskursanalys av fri vilja inom prostitutionsdebatten i Sverige

DSpace Repository

Fri vilja? En diskursanalys av fri vilja inom prostitutionsdebatten i Sverige

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fri vilja? En diskursanalys av fri vilja inom prostitutionsdebatten i Sverige
Author(s) Olsen Torbjörnsson, Sofia ; Hildingsson, Emelie
Date 2010
Swedish abstract
Prostitution har varit ett ständigt aktuellt ämne sedan sexköpslagen kom 1999. Vi har velat undersöka vad diskursen fri vilja inom prostitutionsdebatten innebär. Vi har valt ut teman för att kunna analysera hur diskursen fri vilja framkommer i debatten. Vårt syfte är att undersöka vad som inryms i diskursen fri vilja och vilka feministiska ståndpunkter som ger diskursen dess olika innebörder. Vi har genomfört en diskursanalys på tre böcker, utvalda för att representera de olika poler vi anser oss se i debatten. Vad vi har kommit fram till är att diskursen fri vilja ser olika ut beroende på vilken pol inom debatten man ser till och vilket syfte, personen man ser till har. Definitionen av begreppet fri vilja beror på vilka normer och värderingar man ser till.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Diskurs
Feminism
Fri vilja
Prostitution
Respektabilitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10412 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics