De som inte löser något!

DSpace Repository

De som inte löser något!

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title De som inte löser något!
Author(s) Larsson, Per
Date 2004
English abstract
En undersökning av en något ostuderad grupp i den svenska skolan. De elever som i matematikämnet väljer bort genom att inte lämna svar på problemlösningsuppgifter av icke trivial natur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) matematiksvårigheter
matematikängslan
problemlösning i matematik,
matematiska samtal
attityder till matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1042 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics