Problematik i matematisk enhetsteknik - elever och enheter

DSpace Repository

Problematik i matematisk enhetsteknik - elever och enheter

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Problematik i matematisk enhetsteknik - elever och enheter
Author(s) Johansson, Kerstin ; Hansson, Dan
Date 2004
English abstract
En analys kring begreppen enheter och enhetsbyten. En undersökning om elevernas attityd av sin egen matematiska förmåga, elevers förståelse för enhetsbegreppet och hur deras kunskaper och färdigheter ser ut.
Swedish abstract
The aim of the study was to do an analysis about the conceptions of units and unit con-version. Investigating the students´ attitudes towards their own mathematical ability and the students´ understanding of the conception of units.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) enheter
enhetsomvandling
enhetsomvandling
problemlösning
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1044 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics