Att finnas men inte synas. En studie av renskötande samers relation till medierna och vardagen.

DSpace Repository

Att finnas men inte synas. En studie av renskötande samers relation till medierna och vardagen.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att finnas men inte synas. En studie av renskötande samers relation till medierna och vardagen.
Author(s) Johnsson, Malin ; Lirakis, Elena
Date 2004
English abstract
I detta arbete undersöks vilken funktion medierna har i den samiska vardagen samt att försöka urskilja ett mönster i hur medierna samverkar med den samiska identiteten. Den gestaltande delen är ett memoryspel som visar de renskötande samernas levnadsmiljöer. Detta för att ge en bild av några moment i vardagen vilka influerar identitetsskapandet.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject(s) samer
vardagsliv
identitet
medieanvändning
gemenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1045 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics