Bedömning av barn i förtätad kommunikation

DSpace Repository

Bedömning av barn i förtätad kommunikation

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Bedömning av barn i förtätad kommunikation
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2010
Editor(s) Qvarsebo, Jonas; Tallberg Broman, Ingegerd
Swedish abstract
I denna antologi presenteras ett axplock av pågående forskning vid enheten Barn-Unga-Samhälle (BUS) inom Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Antologin belyser en utbildningshistorisk förskjutning från visionärt arbete och tilltro om en bättre framtid via uppfostran och utbildning, till en ökad oro för framtiden i en global konkurrens. Styrning och kontroll av barndom och utbildning, via exempelvis dokumentation, bedömning och utvärdering, blir allt mer framträdande, både nationellt och internationellt. Antologin vänder sig till alla som är intresserade av frågor om barndom och utbildning ur ett samhällsperspektiv.
Link http://hdl.handle.net/2043/10414 (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Från storslagna visioner till professionell bedömning
Rapporter om utbildning;2
Series/Issue Rapporter om utbildning
ISSN 1101-7643
Pages 93-107
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10514 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...10514 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics