Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine ; Månsson, Annika
Date 2010
Editor(s) Persson, Sven
Swedish abstract
Vad har en förändrad barndom för betydelse för yngre barns lärande och utbildning? Denna rapport försöker förstå och förklara denna betydelse med hjälp av forskare från forskningsfältet Barndom, lärande och ämnesdidaktik på Lärarutbildningen på Malmö högskola. I rapporten tas begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik upp som sammanflätade och ömsesidigt relaterade till varandra. I fem olika artiklar presenteras: Förskolans ledarskap i en nystartad förskola ; Hur dokumentation och bedömning i förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan se ut ; En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre barn ; Svenskämnesundervisningens innehåll i skolans tidigare år ; En kartläggning av forskning om de yngre barnen i det idrottsvetenskapliga intresseområdet
Link http://hdl.handle.net/2043/10391 (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande och ämnesdidaktik - Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning
ISSN 1101-7643
Pages 53-70
Language swe (iso)
Subject(s) Individuella utvecklingsplaner
profiler
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10515 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...10515 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics