Mission (im)possible. En kvalitativ studie om samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten.

DSpace Repository

Mission (im)possible. En kvalitativ studie om samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Mission (im)possible. En kvalitativ studie om samverkan mellan Kriminalvården och socialtjänsten.
Author(s) Nilsson, Josefine ; Persson, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka hur anställda inom Kriminalvården och socialtjänsten upplever samverkan dem emellan i utslussningsfasen av intagna. Studien bygger på fyra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med anställda på Kriminalvården och socialtjänsten i Skåne. Uppsatsens teoretiska ram utgörs av Danermarks teori om samverkan. Studiens resultat visar att Kriminalvårdens informanter inte ansåg att deras samverkan med socialtjänsten fungerade på ett tillfredsställande vis. De såg flertalet faktorer som de ansåg försvårade samverkan dem emellan, men såg samtidigt potentiella lösningar på dessa hinder. Socialtjänstens informanter var överlag nöjda med sin samverkan med Kriminalvården och hade därmed inga behov av att finna lösningar som skulle kunna främja samverkansprocessen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Intagna
Kriminalvård
Samverkan
Socialtjänst
Utslussning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10568 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics