Koppla på hjärnan! En studie kring hur Educational Kinesiology och Brain Gym används i arbetet med barn och deras lärande.

DSpace Repository

Koppla på hjärnan! En studie kring hur Educational Kinesiology och Brain Gym används i arbetet med barn och deras lärande.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Koppla på hjärnan! En studie kring hur Educational Kinesiology och Brain Gym används i arbetet med barn och deras lärande.
Author(s) Thun, Haidi Kingo
Date 2010
Swedish abstract
Haidi Thun (2010). Koppla på hjärnan! En studie kring hur Educational Kinesiology och Brain Gym används i arbetet med barn och deras lärande. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med mitt arbete har varit att ta del av fyra pedagogers erfarenheter av att arbeta med Educational Kinesiology och Brain Gym med elever i åldrarna 6-12 år. Jag har genom min empiri försökt närma mig en förståelse för Educational Kinesiology och Brain Gyms fördelar alternativt nackdelar. Metoder jag använt har varit i form av intervju, observation, elevstudier och enkät. Educational Kinesiology och Brain Gym bygger på att genom enkla övningar kunna stimulera höger och vänster hjärnhalva att samarbeta lösa upp eventuell hjärnstress och blockeringar som kan sätta stopp för en människas optimala utveckling och kunskapsinhämtning. Jag har fokuserat på metodens inverkan i samband med elevers läs- och skrivinlärning men även fått en inblick i några av metodens övriga konsekvenser. Parallellt med min undersökning har jag testat några utvalda övningar på egna elever och VFT-elever under fyra veckors tid för att se vilken respons jag skulle få. Jag har överlag mött en positiv syn på metoden men insett att det också finns en viss skepsis kring dess effekter. Vad gäller forskning är det ett komplicerat område att göra mätbara resultat på. I slutändan handlar det i grunden om att se till hela individen ur ett holistiskt perspektiv och hitta nya verktyg för pedagoger att använda i mötet med sina elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Educational Kinesiology
Brain Gymövningar
dominansprofiler
inlärning
stress
höger och vänster hjärnhalva
holistiskt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/10606 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics