Stimulerande närmiljö behövs för barns fysiska och psykiska hälsa

DSpace Repository

Stimulerande närmiljö behövs för barns fysiska och psykiska hälsa

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Stimulerande närmiljö behövs för barns fysiska och psykiska hälsa
Author(s) Ericsson, Ingegerd ; Grahn, Patrik ; Skärbäck, Erik
Date 2010
Swedish abstract
Grönområden i städer och barns möjligheter till fysisk aktivitet.
Link http://www.svenskidrottsmedicin.se/ (external link to publication)
Host/Issue Svensk idrottsmedicin;2
ISSN 1103-7652
Pages s 25
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/10706 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics