Krympande grönområden ett hälsohot

DSpace Repository

Krympande grönområden ett hälsohot

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Krympande grönområden ett hälsohot
Author(s) Ericsson, Ingegerd ; Grahn, Patrik ; Skärbäck, Erik
Date 2010
Swedish abstract
Minskande grönytor i städerna gör att barn rör sig mindre, vilket på sikt kan få allvarliga hälsokonsekvenser. Fysisk aktivitet påverkar även barnens mentala och kognitiva utveckling, och ger positiva effekter på skolresultaten, skriver en idrottsforskare och två landskapsarkitekter.
Link http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article627454/Krympande-gronomraden-ett-halsohot.html (external link to publication)
Publisher Sydsvenska Dagbladet
Host/Issue Sydsvenska Dagladet;100207
Pages A4
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/10707 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics