Helt, rent och snyggt

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Helt, rent och snyggt
Author(s) Rakar, Fredrik
Date 2000
English abstract
Uppsatsen jämför bilden av underklassfamiljen i det svenska folkhemmet med bilden av den invandrade förortsfamiljen. Har invandrarna bildat en etnifierad underklass i Sverige och därmed övertagit den undre arbetarklassens roll som de andra i välfärdssamhället.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject(s) Välfärdsstat
MKB
Folkhemmet
bostadspolitik
marginalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1080 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics