Idrotten och samhället

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Idrotten och samhället
Author(s) Peterson, Tomas
Date 2004
Swedish abstract
Behandlar hur dagens behov av utbildningar i sport management har vuxit fram under efterkrigstiden. Syftet är att visa att en förståelse av relationen mellan idrott och samhälle är nödvändig för all utbildning i sport management. Man kan tänka sig ett samhälle utan idrott, men inte idrott utan ett samhälle.
Publisher SISU Idrottsböcker
Host/Issue Perspektiv på sport management
ISBN 91-88941-63-9
Pages 14-37
Language swe (iso)
Subject(s) idrott
sport management
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/10856 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics