Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv

DSpace Repository

Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Idrott i förändring: Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv
Author(s) Peterson, Tomas ; Carlsson, Bo ; Trondman, Mats
Date 2005
Swedish abstract
Humanistisk och samhällsvetenskaplig idrottsforskning har i Sverige dominerats av pedagoger, psykologer och historiker, som i mångt och mycket tagit sin utgångspunkt i den ideella idrottsrörelsen, eller i idrott som fysisk aktivitet eller i idrottens fostran och dess dygder, Men i takt med idrottens tilltagande professionalisering, kommersialisering och globalisering har även andra forskningsdiscipliner kommit att intressera sig för idrotten och dess utveckling som fysisk aktivitet och socialisationsarena, men även som underhållningsindustri - vilket är ett sent tillägg i gängse idrottsforskning.
Publisher Centrum för idrottsforskning (CIF)
Host/Issue Svensk idrottsforskning;3
Volume 14
ISSN 1103-4629
Pages 12-15
Language swe (iso)
Subject(s) Idrott
Idrottsvetenskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/10867 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics