Att förverkliga intentioner. Tankar om teknik och om teknikfortbildning

DSpace Repository

Att förverkliga intentioner. Tankar om teknik och om teknikfortbildning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Att förverkliga intentioner. Tankar om teknik och om teknikfortbildning
Author(s) Sandström, Maria
Date 2004
English abstract
Med Lpo 94 fick Sverige ett nytt skolämne, Teknik, med egen kursplan och egna betygskriterier. I denna uppsats diskuteras erfarenheter från fortbildningskurser i ämnet.
Swedish abstract
The objectives of this paper are to discuss experiences from in-service courses, INSET, in the new school subject Technology.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Lpo 94
skolämnet teknik
teknikfortbildning
kursplanering
läroplansimplementation
kursplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1095 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics