Imago Dei, djuren, och "nyttans tyranni"

DSpace Repository

Imago Dei, djuren, och "nyttans tyranni"

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Imago Dei, djuren, och "nyttans tyranni"
Author(s) Pedersen, Helena
Date 2009
Swedish abstract
Skolans religions- och etikundervisning är en av de miljöer där etablerade föreställningar om djur cirkulerar, förhandlas och ges legitimitet. Helena Pedersen, fil dr i pedagogik och forskare vid Malmö högskolas lärarutbildning, uppmärksammar oss på att det likaledes finns ett utrymme för att utmana och ifrågasätta invanda föreställningar om djurs värde och deras rättigheter.
Link http://www.flr.se/docs/artiklar/rol-0903.pdf (external link to publication)
Publisher Föreningen Lärare i Religionskunskap
Host/Issue Religion & Livsfrågor;3
ISSN 0347-2159
Pages s 11-13
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Other humanities and religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/10951 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics