Fjortis, vem är du?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fjortis, vem är du?
Author(s) Larsson, Ann-Charlotte ; Svärd, Gitte
Date 2010
Swedish abstract
I examensarbetet har vi undersökt vilken betydelse ungdomarna lägger i begreppet ”fjortis”. Frågorna som arbetet har utgått från är: I vilken utsträckning är fjortis en vald eller en tillskriven identitet? Hur beskriver ungdomarna en fjortis? Vilken erfarenhet har ungdomarna av fjortisar? och Vilken kvinnosyn/kvinnoroll representerar fjortisen? Vår empiri består av intervjuer med sju ungdomar i åldern 12-18 år, två bloggares sidor på internet samt en genomgång av fjortisbegreppets användning genom att läsa forum och chattar på internet. De teoretiska utgångspunkterna har varit genus och identitet. Informanterna ser fjortis som en självvald identitet medan vi ser det som en tillskriven identitet. Vi har valt att problematisera det i analysen för att belysa informanternas tankar. Det är tjejer i den yngre tonåren som mest är fjortisar, det är beteende/attityder och utseende som har den största betydelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) fjortis
genus
identitet
ungdom
Handle http://hdl.handle.net/2043/10975 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics