Pedagogers arbete med autistiska barn

DSpace Repository

Pedagogers arbete med autistiska barn

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers arbete med autistiska barn
Author(s) Dencker, Sandra ; Blomberg, Ulrika
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Dencker, Sandra & Blomberg, Ulrika (2010). Pedagogers arbete med autistiska barn. Teachers work with the autistic children. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar och lägger upp verksamheten i förskolan för att stödja och stimulera autistiska barn. Studien skrivs utifrån pedagogers perspektiv då pedagogens kompetens spelar en stor roll i arbetet med barn med autism och deras utveckling. Studien visar att pedagoger gör ett fantastiskt arbete med autistiska barn. Majoriteten av pedagogerna har inte fått utbildning när det gäller autism och hur man ska gå tillväga för att stödja barn med autism. I stället försöker pedagogerna hela tiden att utmana sig själva genom att lägga ner mycket tid och engagemang på att stödja de autistiska barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Autism
pedagogers arbetssätt och metod
pictogram
TEACCH
Handle http://hdl.handle.net/2043/11008 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics