Förskola i Sverige och Tyskland - en jämförande studie av styrdokument och praktisk verksamhet

DSpace Repository

Förskola i Sverige och Tyskland - en jämförande studie av styrdokument och praktisk verksamhet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Förskola i Sverige och Tyskland - en jämförande studie av styrdokument och praktisk verksamhet
Author(s) Schulz, Natascha
Date 2010
English abstract
The essay illustrates how two preschools, one in Germany and one in Sweden, organised the activities and transformed the curriculum into practice. The essay describes the curriculums contents and the transformations in a comparison.
Swedish abstract
Uppsatsen belyser hur verksamheten på två förskolor, en i Tyskland och en i Sverige, struktureras, organiseras och genomförs i praktiken. Uppsatsen beskriver styrdokumentens innehåll och läroplanernas transformering i en jämförelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) styrdokument
jämförelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11016 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics