Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv

DSpace Repository

Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Kvinnors karriärutveckling i ett longitudinellt perspektiv
Author(s) Muhonen, Tuija
Date 2010
Swedish abstract
De förväntningar som fanns på 1990-talet om att andelen kvinnor i beslutande positioner skulle öka kraftigt har inte gått i uppfyllelse. Det varnas dessutom för en kommande chefsbrist när 40-talisterna pensionerar sig samtidigt som många kvinnor lämnar chefspositioner. I den här uppföljningsstudien analyseras med hjälp av begreppen glastak, glasstup och inlåsning varför kvinnor bytt respektive inte bytt arbetsplats och befattning.
Link http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B9937167ce20E51yVQ20B57D0/Muhonen%20tryckt.pdf (external link to publication)
Publisher Karlstad : Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet
Göteborg : Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
Host/Issue Arbetsmarknad och Arbetsliv;1
ISSN 1400-9692
Pages s 43-58
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11163 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics