Vigselrättens symbolvärde

DSpace Repository

Vigselrättens symbolvärde

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Vigselrättens symbolvärde
Author(s) Roald, Anne Sofie
Date 2010
Swedish abstract
Religionsfriheten är viktig att värna om, men också den svenska lagen om individens rättigheter. Frågan är vilka konsekvenser det får när staten ger vigselrätt till religiösa samfund som utfärdar parallella äktenskapskontrakt?
Publisher Stiftelsen Invandrare och minoriteter
Host/Issue I & M : invandrare & minoriteter;1
ISSN 0346-6566
Pages s 30-33
Language swe (iso)
Subject(s) Vigselrätt
Islamisk lagstiftning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Other humanities and religion
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/11167 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics