Kultursyn inom vården

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Kultursyn inom vården
Author(s) Popoola, Margareta
Date 2010
Swedish abstract
Flera av minoriteterna i Sverige, inte minst romer, lever i social utsatthet. När samhällets etniska särskiljande följs av exkludering tär det på människors hälsa. Hur kan sjukvården möta minoriteters vårdbehov och skapa ömsesidig tillit?
Publisher Stiftelsen Invandrare och minoriteter
Host/Issue I & M : Invandrare & minoriteter;2
ISSN 0346-6566
Pages s 5-8
Language swe (iso)
Subject(s) welfare
social relations
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11171 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics