Muciner utgör ramverket i munhålans försvarsbarriär

DSpace Repository

Muciner utgör ramverket i munhålans försvarsbarriär

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Muciner utgör ramverket i munhålans försvarsbarriär
Author(s) Wickström, Claes
Date 2003
Swedish abstract
Torsdagen den 28 november 2002 försvarade Claes Wickström avhandlingen ”muc5b from the oral cavity – Identification of ’insoluble’ assemblies and putative regulatory proteolytic events” vid Malmö Högskola för avläggande av odontologie doktorsexamen. Syftet med avhandlingen var att studera de stora glykoproteiner, så kallade muciner, som utgör ramverket för den skyddande slemfilm som täcker den orala slemhinnan. Det dominerande gelbildande mucinet i saliv är muc5b. Både dess struktur och interaktioner med andra komponenter i det skyddande nätverket studerades. Fakultetsopponent var professor Arie van Nieuw Amerongen, Department of Oral Biochemistry, acta – Vrije Universiteit, Amsterdam. Huvudhandledare under avhandlingsarbetet har varit professor Ingemar Carlstedt vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, bmc, Lunds universitet.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1306/Wickstrom_6_2003.pdf (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;6
Volume 95
ISSN 0039-6982
Pages 52-54
Language swe (iso)
Subject(s) mucin
MUC5B
autoreferat
saliv
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/11173 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics