Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet

DSpace Repository

Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Inspektionerna banade väg för kvalitetsarbetet
Author(s) Pilgård, Göran ; Söderfeldt, Björn
Date 2010
Swedish abstract
Tandvårdsinspektörernas rapporter under 1940–60-talen befrämjade klinikernas utveckling och var ett steg på vägen mot kvalitetstänkande. I dag ska kvalitetsledningssystemet ha denna uppgift.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/3588047/pilgård_söderfeldt_12.pdf (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;12
ISSN 0039-6982
Pages s 78-82
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/11178 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics