Utomhuspedagogik – ett sätt att utvecklas och lära

DSpace Repository

Utomhuspedagogik – ett sätt att utvecklas och lära

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utomhuspedagogik – ett sätt att utvecklas och lära
Author(s) Lowén, Ulrika
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Studiens syfte är att få en förståelse för hur pedagoger i förskolan använder sig av och resonerar kring utomhuspedagogik. Vår problemställning är hur pedagoger använder utomhuspedagogiken i den dagliga verksamheten och om de tar tillvara på barnens intresse i utomhusmiljön samt vad utemiljön och utomhuspedagogiken har för möjligheter och/eller hinder för barns utveckling och lärande. Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till barns lärande i förskolan. Att som pedagog arbeta i en utomhusmiljö och bli en medupptäckare tillsammans med barnen bidrar till deras utveckling och lärande. John Dewey och Jean Piaget ansåg att barnen framförallt utvecklas och lär genom att göra. Då de får en förståelse för vad de gör. Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning där både observationer och intervjuer ingår. I resultatet av vår undersökning framkom det att utemiljön är en plats för lek och lärande där pedagoger tar tillvara på barns intresse i den planerade aktiviteten. Vår studie visade att på förskolegården var pedagogerna mer av en övervakare än en medupptäckare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11207 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics