Procentförståelse årskurs 9

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Procentförståelse årskurs 9
Author(s) Omfors, Rickard
Date 2004
English abstract
Examensarbetet omfattar dels en teoretisk del, en litteraturstudie som sammanfattar andras erfarenheter av problem vid procenträkning, dels en egen undersökning. Diagnosen kompletterades med elevintervjuer. Resultatet av diagnosen visade att eleverna hade problem med begreppsförståelse i procenträkning och att de i hög grad endast klarade av enkla uppgifter i diagnosen genom att räkna helt mekaniskt med kända algoritmer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) begreppsförståelse för procent
procenträkning
procent
Handle http://hdl.handle.net/2043/1121 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics