Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning

DSpace Repository

Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utomhuspedagogik - en metod vid bokstavsinlärning
Author(s) Sölve, Bodil
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan utomhuspedagogik som arbetssätt kan ha för att befästa kunskap vid den tidiga bokstavsinlärningen för elever i de tidiga skolåren. Detta i utifrån två frågeställningar; 1. Hur kan elever ta till sig bokstavsinlärning med hjälp av utomhuspedagogik som stimulerar flera olika sinnen för inlärning i en autentisk miljö? 2. Hur kan elever med hjälp av en lärande dialog ta till sig bokstavsinlärning vid lektioner i elevernas utomhusmiljö? Detta gjordes genom att via en förintervju undersöka elevernas förkunskaper. Därefter gjordes en undervisningssekvens i utomhusmiljö där dialog och bokstavsinlärning stod i centrum. Avslutningsvis gjordes en efterintervju. En analys av för- och efterintervjuerna visade att undervisningssekvensen påverkat elevernas bokstavskunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) autentiska situationer
bokstavsinlärning
dialogisk undervisning
elever
fonem
intervjuer
sinnen
svenska
undervisningsekvens
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11221 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics