Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra

DSpace Repository

Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra
Author(s) Mehanovic, Sanela ; Jönsson, Per
Date 2010
Swedish abstract
GeoGebra är ett matematikprogram utvecklat för att användas i matematikundervisningen från grundskola till universitetsnivå. Programmet är översatt till mer än 40 språk, bl.a. till svenska av Jonas Enlund och Thomas Lingefjärd. Här följer ett exempel på hur GeoGebra kan användas inom gymnasiets matematikkurs D, avsnitt Integraler.
Link http://ncm.gu.se/node/1144 (external link to publication)
Publisher Nämnaren, NCM, Göteborg universitet
Host/Issue Nämnaren;4
ISSN 0348-2723
Pages X-tra, 6 s
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11225 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics