Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap

DSpace Repository

Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Den självuppfyllande profetian - en undersökning av gymnasieelevers syn på ämnet religionskunskap
Author(s) Grönwall, Björn
Date 2001
English abstract
Ett arbete om vilka uppfattningar elever på olika program har när det gäller religion och religionskunskap. Utifrån enkätresultat diskuteras också tänkbara didaktiska konsekvenser.
Swedish abstract
An essay on whether high school students have different views on religion and religious education, and on conceivable didactic conequences of demonstrable differences.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Religionskunskap, Religionsundervisning, Värderingar, Pedagogisk metodik
Undervisningsväsen
Läroplaner
Livsåskådningsfrågor
Värdegrund
Ungdomsfrågor
metodik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1125 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics