Ge mattelärarna makt över datorer och programvara

DSpace Repository

Ge mattelärarna makt över datorer och programvara

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Ge mattelärarna makt över datorer och programvara
Author(s) Jönsson, Per ; Svingby, Gunilla ; Riesbeck, Eva ; Lingefjärd, Thomas
Date 2010
Swedish abstract
Om datorer ska kunna användas i matematikundervisningen på ett ändamålsenligt sätt måste helt andra program få installeras på skolornas datorer. Makten över datorer och programvara måste ligga i händerna på de undervisande lärarna, skriver fyra forskare verksamma vid Malmö högskola och Göteborgs universitet.
Link http://www.skolledarna.se/skolledaren/artikelarkiv/pedagogik/Sidor/ge_mattelararna_makt.aspx (external link to publication)
Publisher Sveriges skolledarförbund
Host/Issue Skolledaren;11
Pages s 12-13
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11254 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics