Förskolans janusansikte

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Förskolans janusansikte
Author(s) Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Förskolans inträde i utbildningsväsendet innebär nya utmaningar för personal, föräldrar, barn och andra med intresse för förskolans utveckling. Förståelsen av vad detta kommer att betyda för förskolans pedagogik, organisation och samhälleliga funktion kan gå via en historisk belysning av de processer som möjliggjort förskolans framväxt och position i det svenska välfärdssamhället.
Publisher Natur och kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Pages s 61-82
Language swe (iso)
Subject(s) utbildningsvetenskap
förskola
historia
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11258 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics