Kroksbäck möter Linné : en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö

DSpace Repository

Kroksbäck möter Linné : en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Kroksbäck möter Linné : en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö
Author(s) Wigerfelt, Berit
Date 2010
Swedish abstract
Denna rapport är en utvärdering av integrationen mellan två skolor i Malmö, Kroksbäcksskolan och Linnéskolan. Under våren 2007 beslutades att Kroksbäcksskolan pga renovering och ombyggnad successivt skulle tömmas på elever. Stadsdelen Hyllie skickade ut en förfrågan till andra stadsdelar om att ta emot elever; närliggande Limhamn-Bunkeflo gav ett positivt besked. Sammanlagt blev det 50 elever från Kroksbäck, som började på Linnéskolan hösten 2007. Sedan dess har elever i blivande sexor från Kroksbäck börjat på Linné varje läsår, vilket innebär att vårterminen 2010 hade Linnéskolan totalt 354 elever varav cirka 130 kom från Kroksbäck. Denna rapport är en utvärdering av utbytet. Utvärderingen är genomförd av Berit Wigerfelt, universitetslektor i IMER vid Malmö högskola. Hon forskar om migrationsrelaterade frågor kring bland annat skola och ungdom. Elisabeth Jansson, FoU Malmö/utbildning, har medverkat som projaktassistent.
Publisher FoU Malmö/utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad
ISBN 978-91-978709-8-6
Pages 85 s
Language swe (iso)
Subject(s) integration
schools
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11285 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics