Grafräknaren i matematiken-en undersökning av användandet och attityder

DSpace Repository

Grafräknaren i matematiken-en undersökning av användandet och attityder

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Grafräknaren i matematiken-en undersökning av användandet och attityder
Author(s) Andersson, Martin
Date 2001
English abstract
Arbetets syfte var att undersöka hur mycket och till vad grafräknaren användes av lärare och elever i matematikundervisningen i gymnasiet. Jag tittade även på lärarens attityd till grafräknaren och vad den hade för påverkan på elevernas kunnande och egna attityder till grafräknaren. Undersökningen omfattade drygt 600 elever och ett 50-tal lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) matematik
attityder
undersökning
grafräknare
gymnasieskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/1131 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics