Hur fungerar kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik i relation till Läroplanen för Förskolan?

DSpace Repository

Hur fungerar kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik i relation till Läroplanen för Förskolan?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur fungerar kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik i relation till Läroplanen för Förskolan?
Author(s) Bergkvist, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik fungerar i relation till Läroplanen för förskolan. Jag ville veta vilka möjligheter som finns med detta arbetssätt men även vilka svårigheter som finns. Jag har valt att använda mig av observation och intervju för att få en helhetssyn på deras verksamhet. Undersökningens observation har genomförts på en avdelning på en förskola i Skåne med barn i fyra och fem års ålder. Intervjun är med två pedagoger från samma avdelning. Resultatet visar att kombinationen av Reggio Emilia och Utomhuspedagogik är förenlig med läroplanen för förskolan och att läroplanen synliggörs mer genom detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Reggio Emilia
Lpfö98
Handle http://hdl.handle.net/2043/11341 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics