Rätt och rättssystem- en introduktion för professionsutbildningar

DSpace Repository

Rätt och rättssystem- en introduktion för professionsutbildningar

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Rätt och rättssystem- en introduktion för professionsutbildningar
Author(s) Staaf, Annika ; Zanderin, Lars ; Nyström, Birgitta
Date 2010
Swedish abstract
Denna bok är avsedd att ge en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Framställningen tar sin utgångspunkt i statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del av boken ägnas åt Europarättsliga frågor.
Publisher Liber AB
ISBN 978-91-47-09006-8
Pages 119 s
Language swe (iso)
Subject(s) introductionary legal principles
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/11347 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics