Slutkommentar: Mångkontextuella och gränsöverskridande läroprocesser – Om barn som självreglerande och egenansvariga subjekt

DSpace Repository

Slutkommentar: Mångkontextuella och gränsöverskridande läroprocesser – Om barn som självreglerande och egenansvariga subjekt

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Slutkommentar: Mångkontextuella och gränsöverskridande läroprocesser – Om barn som självreglerande och egenansvariga subjekt
Author(s) Trondman, Mats
Date 2009
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Educare;2-3
ISSN 1653-1868
ISBN 978-91-7104-113-5
Pages 241-298
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11369 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics