Elevinflytande - en studie på en gymnasieskola

DSpace Repository

Elevinflytande - en studie på en gymnasieskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevinflytande - en studie på en gymnasieskola
Author(s) Jönsson, Bengt
Date 2004
English abstract
Undersökningens resultat följer inte riktlinjerna i Lpf 94. Detta baseras på att det är endast ungefär 50 % i medeltal av eleverna som inte anser sig ha någon form av elevinflytande. De frågor som ligger till grund för detta antagande är elevinflytande rörande kursers upplägg och innehåll, betygssättning, utvärdering av avslutad kurs, möten i programråd, påverkan genom elevrepresentanter och skolans miljö. Detta resultat ligger i linje med Gun Wiklunds studie från 1996 som presenteras i kapitel 3. Det är också en klar majoritet av eleverna som önskar mer elevinflytande inom olika områden. När det gäller elevernas kännedom om vilka rättigheter de har enligt läroplanen Lpf 94 när det gäller elevinflytande svarade majoriteten (87,6%) av eleverna att de inte känner till sina rättigheter i läroplanen Lpf 94 rörande elevinflytande. Min slutsats blir att det är en alldeles för stor andel av elever på gymnasieskolan som tycker att de inte har något elevinflytande på olika områden. Enligt Lpf 94 är de berättigade till detta. Givetvis måste dock en balans mellan vad eleverna och lärarna tycker uppnås. Man kan inte tillfredsställa alla krav som önskas från elevernas sida.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevdemokrati
elevinflytande
elevmedverkan
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1139 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics