Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv

DSpace Repository

Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Sjukhusläraren - sett ur fyra livshistoriska perspektiv
Author(s) Everlund, Gunilla
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att få en djupare kunskap om rollen som sjukhuslärare, vad den innebär, hur den och hur undervisningen som sjukhusläraren bedriver har förändrats i ett historiskt perspektiv. Jag har försökt besvara mina frågeställningar, vilka är: Hur har yrkesprofessionen förändrats under tiden 1958-2005? Hur fungerar undervisningen och hur har den förändrats under samma tid? Jag har gjort en empirisk undersökning genom att intervjua två nu verksamma sjukhuslärare och två pensionerade sjukhuslärare. Det framkommer hur sjukhusskolan startade, vad en vanlig arbetsdag kan innebära för sjukhusläraren och hur den förkortade vårdtiden har påverkat professionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Sjukhuslärare
Sjukhusskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11398 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics