Kuwaitkriget : FN som aktör och arena

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Kuwaitkriget : FN som aktör och arena
Author(s) Sjöberg, Tommie
Date 2010
Swedish abstract
Med Kuwaitkriget menar författaren till denna bok tre med varandra direkt förbundna krig: Iraks invasion och ockupation av Kuwait i augusti 1990 samt de två efterföljande krigen mot Irak 1991 och 2003. Efter en inledande bakgrundsteckning diskuterar han två övergripande problemområden. Det ena är reaktionerna på Iraks aggression – bland annat vad som gjordes för att förmå Irak att dra sig tillbaka innan militära åtgärder vidtogs. Det andra är de omfattande krav som restes mot Irak efter krigsslutet 1991 – huvudsakligen kravet på att Irak skulle avveckla sina massförstörelsevapen. Boken är främst avsedd för lärare och studenter inom humaniora och samhällsvetenskap, men givande för alla som vill få tillgång till en mer fördjupad diskussion av Kuwaitkriget än den som ges i olika handböcker.
Publisher Studentlitteratur
Series/Issue Tema historia
ISBN 978-91-44-01832-4
Pages 199 s
Language swe (iso)
Subject(s) Kuwaitkriget
FN
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/11403 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics