Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar

DSpace Repository

Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar
Author(s) Månsson, Annika
Date 2010
Editor(s) Qvarsebo, Jonas; Tallberg Broman, Ingegerd
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Pages s 148-160
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/11427 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics