Handbok i idrottshistoria

DSpace Repository

Handbok i idrottshistoria

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Handbok i idrottshistoria
Author(s) Hedenborg, Susanna
Date 2010
Swedish abstract
I det allmänna popularitetsuppsvinget för historisk forskning och litteratur – som ju fatiskt pågått ett antal år – har idrottens historia en given plats, bland kungar och fältslag. Idrottens starka attraktionsvärde för breda folklager ger utslag också i ett intresse för sportens barndom och dess utveckling. Att utvecklingen mot en allt mer folkligt formulerad idrottshistorik inte är oproblematisk är väl känt, och bland annat i England har detta uppmärksammats. En uppstramning av den akademiska idrottsforskningen, genom tydligare teoretiska utgångspunkter och mer stringent metodologi, anses vara svaret på den utmaning historieinriktningen inom idrottsvetenskapen står inför. Möjligen kan utgivningen av Routledge Companion to Sports History ses som ett symptom på att problemet uppmärksammats, och samtidigt som en del av lösningen (även om Routledge också är en del av problemet med genom sin allt mer frekventa utgivning av idrottshistoriska tidskrifter, med mer utrymme än det, enligt många, finns bra artiklar till). Susanna Hedenborg har läst den nya, voluminösa volymen, som naturligtvis är ett värdefullt bidrag till den idrottshistoriska kunskapsutvecklingen, men som kunde varit betydligt bättre om redaktörerna Steven Pope och John Nauright ställt högre krav på de olika bidragsgivarna.
Link http://www.idrottsforum.org/reviews/items10/hedsus_pope-nauright.html (external link to publication)
Publisher Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Host/Issue idrottsforum.org;101103
ISSN 1652–7224
Language swe (iso)
Subject(s) History
Sports
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Recension av: S. W. Pope & John Nauright (red) Routledge Companion to Sports History 655 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Routledge International Handbooks) ISBN 978-0-415-77339-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/11428 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics