En komparativ studie mellan tre matematiska läroböcker

DSpace Repository

En komparativ studie mellan tre matematiska läroböcker

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En komparativ studie mellan tre matematiska läroböcker
Author(s) Jeppsson, Ricardo ; Karlsson, André
Date 2010
Swedish abstract
Jeppsson, Ricardo & Karlsson, André (2010). En komparativ analys mellan tre matematiska läromedel. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Denna studie bygger på en jämförelse mellan tre matematiska läromedel för årskurs ett; Lilla Mattestegen, Matte Mosaik och Mästerkatten. Uppsatsens syfte är att försöka upptäcka mönster mellan de tre olika läromedlen. De frågeställningar som arbetet bygger på är bland annat försöka se vilka skillnader och likheter det kan finnas mellan tre olika läroböcker i matematik med utgångspunkt i innehåll, text och bild. Undersökningen utgår ifrån en pedagogisk text- och bildanalys. I den enda matematiska läromedels studie som finns sedan tidigare undersökte författarna multiplikationsavsnitten i olika läroböcker. Den studien visar att läromedelsförfattarna gör oregelbundna hopp i svårighetsgrad i uppgifterna. Andra läromedelsundersökningar tittar ofta på hur genus och etnicitet tar sig uttryck i olika läroböckerna. Slutsatserna i uppsatsen ”En komparativ analys mellan tre matematiska läromedel” är bland annat att många av bilderna i de läromedel som Jeppsson och Karlsson analyserat inte har en särskild pedagogisk funktion, utan ofta endast är där i ett dekorativt syfte. Nyckelord: grafisk formgivning, läromedelsanalys, läroböcker, matematik, pedagogik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) grafisk formgivning
läromedelsanalys
läroböcker
matematik
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11433 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics