Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning

DSpace Repository

Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning
Author(s) Qvarsebo, Jonas ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Swedish abstract
I denna antologi presenteras ett axplock av pågående forskning vid enheten Barn-Unga-Samhälle (BUS) inom Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Antologin belyser en utbildningshistorisk förskjutning från visionärt arbete och tilltro om en bättre framtid via uppfostran och utbildning, till en ökad oro för framtiden i en global konkurrens. Styrning och kontroll av barndom och utbildning, via exempelvis dokumentation, bedömning och utvärdering, blir allt mer framträdande, både nationellt och internationellt.
Publisher Malmö Högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Från storslagna visioner till professionell bedömning : om barndom, utbildning och styrning
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Pages s 9-13
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11460 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics